Cena sporządzenia operatu szacunkowego ustalana jest za każdym razem indywidualnie z Klientem.

Koszt wyceny zależy m.in. od charakteru i rodzaju nieruchomości, celu sporządzenia wyceny, sytuacji prawnej nieruchomości, kompletności dokumentacji dotyczącej nieruchomości itp.