Poniżej umieszczono kilka podstawowych pojęć i definicji związanych z tematyką wyceny nieruchomości. Pomogą one zrozumieć istotę wyceny osobom, które pierwszy raz mają styczność z usługami rzeczoznawcy majątkowego.

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawcy majątkowi dokonują wyceny nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale z nią związanych.

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości.

Operat szacunkowy to dokument stanowiący pisemną, autorską opinię rzeczoznawcy majątkowego o wartości przedmiotu wyceny. Operat zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny, w tym podstawy prawne i uwarunkowania dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku końcowego.